نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سولفات روی خشک 35%

سولفات روی خشک بهترین منابع روی می باشد و در کشت های خاکی مورد استفاده قرار میگیرد. سرعت رشد میوه ها و کیفیت و کمیت محصول را افزایش خواهد داد. از خشک شدن و ریزش میوه ها نیز تا حد قابل توجهی جلوگیری خواهد کرد.