نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود 36-12-12 npk (اگری لایزر)

کود 36-12-12 با وجود داشتن پتاسیم از کمبود پتاسیم جلوگیری می کند. در افزایش میزان پرشدگی دانه، تعداد خوشه و افزایش اندازه و وزن دانه تاثیر زیادی دارد. به مقاومت گیاه در برابر برخی از بیماری ها کمک می کند.