نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

دی آمونیوم فسفات مایع (10 لیتری) ARIYA

دی آمونیوم فسفات درتقویت قدرت گل زائی در گیاهان و تشکیل گل و دانه بیشتر تاثیر چندانی دارد. موجب مقاومت گیاه در مقابل ریزش می شود. این محصول یک محرک بسیار مناسب جهت استفاده در مرحله رشد رویشی گیاه است.

دی آمونیوم فسفات مایع (5 لیتری)ARIYA

دی آمونیوم فسفات درتقویت قدرت گل زائی در گیاهان و تشکیل گل و دانه بیشتر تاثیر چندانی دارد. موجب مقاومت گیاه در مقابل ریزش می شود. این محصول یک محرک بسیار مناسب جهت استفاده در مرحله رشد رویشی گیاه است

دی امونیوم فسفات مولتی کم

کود دی امونیوم فسفات گرانول بر تقویت قدرت گل زاعی يا در گیاهان و تشکیل گل و دانه بیشر موجب مقاومت گیاه در مقابل ریزش گل می شود. باعث افزایش کمی و کیفی محصولات و حاصلخیزی خاک می گردد.

موجب سر سبزی مستمر گیاه، افزایش عملکرد و زودرسی محصول می شود.