نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود مایع میکرو MATISA

کود مایع میکرو مقاومت گیاه به استرس ها(خشکی،شوری،سرما و گرما) را افزایش می دهد. کارایی سایر کودها و تقویت سیستم ایمنی گیاه را افزایش میدهد. کمیت و کیفیت محصول وماندگاری پس از برداشت محصول را افزایش میدهد.