نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود مرغی مایع

کود مرغی مایع باعث کاهش شوری خاک و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک می شود. به تحریک فعالیت ریشه و قابلیت دسترسی عناصر در گیاه بهبود رشد و افزایش محصول کمک می کند.