نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود کلات منیزیم 6%

کود کلات منزیوم جلوگیری از کمبود کروفیل و جلوگیری از زردی برگ ها می شود.

پویایی بیشتر مواد مغذی در خاک و قابلیت انحلال بیشتر هست.

باعث افزایش دسترسی به مواد مغذی و بالا بردن تحرک مواد مغذی می شود.