نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود اسید هیومیک (5 لیتری)

کود اسید هیومیک مایع باعث کاهش زردی گیاه از طریق افزایش فتوسنتز می شود.

افزایش حجم گیاهان و تقویت ریشه آن‌ها برای جذب مواد مغذی به خصوص در خاک‌های آهکی و قلیایی استفاده می‌شود.

بر خلاف کود های شیمیایی به راحتی از خاک شسته یا برداشت نمی‌شوند.