نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود روی+بر

کود روی*بر در شالیزار هم استفاده میشود و نقش عمده در فعالیت های حیاتی گیاه دارد. باعث جلوگیری از کمبود روی در گیاه می شود و در ساخته شدن پروتئین ها دخیل است. باعث تشکیل جوانه های برگ و گل می شود.