نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کودمونوپتاسیم فسفات MULTI-CHEM

مونوپتاسیم فسفات نقش مهمی در ریشه زایی و انتقال موادغذایی دارد. جهت پرکرن دانه و میوه مورد استفاده قرار می گیرد. در انواع خاک های اسیدی و قلیایی به صورت محلول پاشی و هم به صورت مصرفی خاکی قابل استفاده است.