نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود پتاسیم مایع 32% AGRIPLEX

پتاسیم مایع باعث افزایش مقاومت به شوری و خشکی می شود باعث بهبود کیفیت رنگ و طعم میوه ها می شود. این عنصر در برگ ها میزان تعریق را در گیاه کاهش میدهد این امر موجب میشود در دوران بی آبی از پژمردگی سریع جلوگیری کند.