نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود 20 20 20 npk

کود 20-20-20 npk بر کیفیت برگ ، دانه و میوه تأثیر مثبت می گذارد. به رشد و نمو گیاه , تامین نیازهای غذایی گیاه کمک می کند. این کود به صورت محلول پاشی ، مصرف در ابیاری و مصرف خاکی استفاده میشوند