نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

گوگرد کلوخه گازی

گوگرد کلوخه گازی مهم ترین ماده صنعتی در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین در کشاورزی هم کاربرد زیادی دارد. گوگرد در تغذیه گیاهی و خاک های شور اهمیت بسیاری دارد. خلوص گوگرد کلوخه گازی در حدود 99/99 درصد است.