کود اوره فسفات Multi-Chem

۲.۰۶۵.۰۰۷ تومان

کود اوه فسفات باعث بالا بردن درصد تبدیل گل به میوه می شود.

از کوتولگی بوته ها جلوگیری می کند.

فسفر موجود در این محلول یک استارتر بی نظیر برای افزایش رشد ریشه و تسریع رشد در درختان است.


Report Abuse